2017 Vijfde prijs door de vakjury van fotowedstrijd van de NRC.
Foto is op het FryslânPhoto geëxposeerd. Thema: mijn plek