Foto's die ik maakte in een straal van 5 km rond mijn huis.
Reeën
Parende mussen
Haas
Zweefvlieg op stokroos
Reebok
Reeën
Muss met nestmateriaal
Zwarte ree
Ree
IJsvogel
Nieuwsgierige Reebok
Ree
Jonge ree
Jonge ransuilen
Reigers en een ooievaar
Witte reigers
Witte reigers
Das
Dassen
Jonge ransuil gaapt
Winterkoning
Jonge ransuilen
Jonge ree en moeder
Jonge ree met ouders
Jonge ree met bronstig ouderpaar.
Hongerig bonte vliegenvanger met moeder
Jonge mus wordt gevoerd door vadermus
Blauwe reiger
Jonge ransuil
Roodborsttapuit
Vos
Wilde zwanen
Wilde zwanen
Fuut met jong
Roeken
Reeën in de rui
Paringsdans van witte reigers
Torenvalk
Ree
Haas
Kevers op stokroos
Zweefvlieg
Ooievaar
Torenvalk vrouw
Padje
Krekel