Straydogs. Straathonden gefotografeerd in verschillende landen van de wereld.
Foto is op FryslânPhoto geëxposeerd, 2017